प्रश्न: G O R N A E 1 2 3 4 5 6

  3, 4, 5, 1, 6, 2

❌ Incorrect

  5, 6, 3, 2, 1, 4

❌ Incorrect

  2, 3, 5, 4, 1, 6

✅ Correct

  3, 4, 1, 5, 2, 6

❌ Incorrect

प्रश्न: V A U G A 1 2 3 4 5

  5, 4, 2, 3, 1

❌ Incorrect

  4, 5, 2, 1, 3

❌ Incorrect

  4, 3, 5, 1, 2

✅ Correct

  4, 3, 1, 5, 2

❌ Incorrect

प्रश्न: N T A R I 1 2 3 4 5

  4, 1, 5, 2, 3

❌ Incorrect

  3, 4, 5, 1, 2

❌ Incorrect

  2, 4, 3, 5, 1

✅ Correct

  1, 4, 5, 2, 3

❌ Incorrect

प्रश्न: E L N P A 1 2 3 4 5

  5, 2, 4, 1, 3

❌ Incorrect

  4, 2, 5, 3, 1

✅ Correct

  4, 2, 1, 3, 5

❌ Incorrect

  1, 4, 4, 2, 3

❌ Incorrect

प्रश्न: D R M E N I 1 2 3 4 5 6

  2, 4, 5, 6, 1, 3

❌ Incorrect

  2, 4, 3, 6, 5, 1

✅ Correct

  2, 4, 5, 6, 3, 1

❌ Incorrect

  1, 4, 3, 5, 2, 6

❌ Incorrect

प्रश्न: A R E G R 1 2 3 4 5

  5, 4, 3, 1, 2

❌ Incorrect

  5, 1, 4, 3, 2

✅ Correct

  4, 5, 1, 3, 2

❌ Incorrect

  2, 4, 3, 1, 5

❌ Incorrect

प्रश्न: R A J O M 1 2 3 4 5

  4, 3, 2, 1, 5

❌ Incorrect

  4, 2, 1, 3, 5

❌ Incorrect

  5, 2, 3, 4, 1

✅ Correct

  5, 2, 1, 4, 3

❌ Incorrect

प्रश्न: R F W E L 1 2 3 4 5

  2, 5, 6, 3, 1, 4

❌ Incorrect

  2, 5, 6, 3, 4, 1

✅ Correct

  2, 5, 6, 4, 3, 1

❌ Incorrect

  2, 5, 6, 1, 3, 4

❌ Incorrect

प्रश्न: F S R T O E 1 2 3 4 5

  1, 5, 6, 3, 2, 4

❌ Incorrect

  1, 5, 6, 3, 4, 2 

❌ Incorrect

  1, 5, 2, 4, 6, 3

✅ Correct

  5, 1, 3, 2, 6, 4

❌ Incorrect

प्रश्न: E R C M I 1 2 3 4 5

  4, 5, 2, 1, 3

❌ Incorrect

  4, 5, 2, 5, 1

❌ Incorrect

  4, 5, 1, 3, 2

❌ Incorrect

  3, 2, 5, 4, 1

✅ Correct

प्रश्न: T R M A S 1 2 3 4 5

  3, 4, 2, 5, 1

❌ Incorrect

  3, 4, 5, 2, 1

❌ Incorrect

  3, 4, 1, 5, 2

❌ Incorrect

  5, 3, 4, 2, 1

✅ Correct

प्रश्न: C P T O E K 1 2 3 4 5 6

  1, 4, 2, 6, 5, 3

❌ Incorrect

  1, 4, 6, 2, 5, 3

❌ Incorrect

  1, 2, 4, 5, 3, 6

❌ Incorrect

  2, 4, 1, 6, 5, 3 

✅ Correct

प्रश्न: L E I N M G 1 2 3 4 5 6

  5, 3, 4, 6, 1, 2

✅ Correct

  5, 3, 4, 1, 6, 2

❌ Incorrect

  5, 3, 4, 6, 2, 1

❌ Incorrect

  5, 3, 6, 4, 1, 2 

❌ Incorrect

प्रश्न: E H P A S R 1 2 3 4 5 6

  3, 2, 6, 5, 4, 1

❌ Incorrect

  3, 2, 6, 1, 5, 4

❌ Incorrect

  3, 2, 6, 4, 5, 1

✅ Correct

  3, 2, 6, 5, 1, 4 

❌ Incorrect

प्रश्न: E R P I C 1 2 3 4 5

  3, 2, 4, 1, 5

❌ Incorrect

  3, 2, 1, 4, 5

❌ Incorrect

  3, 2, 4, 5, 1

✅ Correct

  3, 2, 1, 5, 4

❌ Incorrect

प्रश्न: D L R O W 1 2 3 4 5

  5, 4, 3, 2, 1

✅ Correct

  1, 5, 4, 3, 2

❌ Incorrect

  2, 5, 4, 3, 1

❌ Incorrect

  2, 5, 6, 3, 4, 1

❌ Incorrect

प्रश्न: A R M C E A 1 2 3 4 5 6

  4, 6, 3, 5, 2, 1

✅ Correct

  5, 6, 4, 3, 2, 1

❌ Incorrect

  1, 5, 4, 2, 3, 6

❌ Incorrect

  2, 5, 6, 3, 4, 1

❌ Incorrect

प्रश्न: E R A N C 1 2 3 4 5

  4, 2, 1, 3, 5

❌ Incorrect

  5, 2, 3, 4, 1

✅ Correct

  4, 5, 2, 3, 1

❌ Incorrect

  4, 1, 3, 2, 5 

❌ Incorrect

प्रश्न: C I O P I 1 2 3 4 5

  5, 4, 3, 1, 2

❌ Incorrect

  3, 4, 5, 1, 2

❌ Incorrect

  3, 4, 5, 2, 1

✅ Correct

  3, 4, 1, 2, 5

❌ Incorrect

प्रश्न: N O L E D G 1 2 3 4 5 6

  6, 2, 3, 5, 4, 1

✅ Correct

  5, 4, 1, 6, 2, 3

❌ Incorrect

  3, 4, 1, 6, 5, 2

❌ Incorrect

  1, 6, 5, 4, 3, 2

❌ Incorrect

प्रश्न: S E X N U 1 2 3 4 5

  1, 3, 5, 4, 2

❌ Incorrect

  4, 5, 3, 2, 1

❌ Incorrect

  4, 2, 3, 5, 1

✅ Correct

  4, 2, 5, 1, 3

❌ Incorrect

प्रश्न: O I R D A 1 2 3 4 5

  5, 3, 1, 4, 2

❌ Incorrect

  3, 5, 2, 4, 1

❌ Incorrect

  3, 5, 4, 2, 1

✅ Correct

  3, 4, 5, 2, 1

❌ Incorrect

प्रश्न: A W K E A 1 2 3 4 5

  5, 4, 3, 2, 1

❌ Incorrect

  1, 2, 5, 3, 4

✅ Correct

  1, 2, 3, 5, 4

❌ Incorrect

  5, 1, 2, 3, 4

❌ Incorrect

प्रश्न: R N T E I 1 2 3 4 5

  5, 2, 3, 4, 1

✅ Correct

  5, 3, 2, 1, 4

❌ Incorrect

  4, 1, 5, 2, 3

❌ Incorrect

  3, 5, 1, 4, 2

❌ Incorrect

प्रश्न: E O A C J L 1 2 3 4 5 6

  4, 3, 5, 6, 2, 1

❌ Incorrect

  4, 3, 5, 2, 6, 1

✅ Correct

  4, 3, 2, 1, 6, 5

❌ Incorrect

  4, 2, 3, 1, 5, 6

❌ Incorrect

  Last update :  Tue 28 Jun 2022
  Post Views :  1865