प्रश्न: DCXW, FEVU, HGTS,?

  KIQL

❌ Incorrect

  JIRQ

✅ Correct

  LMRQ

❌ Incorrect

  IJRQ

❌ Incorrect

प्रश्न: AB, DEF, HIJK,?, STUVWX

  MNOPQ

✅ Correct

  LMNOP

❌ Incorrect

  MNOPR

❌ Incorrect

  NMOPQ

❌ Incorrect

प्रश्न: AZ, XBV, TCR, (---------), (--------)

  P, D

✅ Correct

  E, O

❌ Incorrect

  Q, E

❌ Incorrect

  L, O

❌ Incorrect

प्रश्न: APGL, CQIM, ERKN,?

  FOLS

❌ Incorrect

  FSOK

❌ Incorrect

  GSLO

❌ Incorrect

  GSMO

✅ Correct

प्रश्न: GKO, RVZ, TXB,?

  MQU

✅ Correct

  MUV

❌ Incorrect

  UZM

❌ Incorrect

  MYQ

❌ Incorrect

प्रश्न: A, C, F, J, O,?

  R

❌ Incorrect

  S

❌ Incorrect

  T

❌ Incorrect

  U

✅ Correct

प्रश्न: AEI, IMQ, QUY,?

  YCG

✅ Correct

  IEA

❌ Incorrect

  MNO

❌ Incorrect

  MQV

❌ Incorrect

प्रश्न: BEH, KNQ, TWZ,?

  IJL

❌ Incorrect

  ADG

❌ Incorrect

  BDF

❌ Incorrect

  CFI

✅ Correct

प्रश्न: CF, FD, SV,?

  TV

❌ Incorrect

  RS

❌ Incorrect

  VT

✅ Correct

  SR

❌ Incorrect

प्रश्न: OUA, UAE, AEI,?

  IOU

❌ Incorrect

  EIM

❌ Incorrect

  AEU

❌ Incorrect

  EIO

✅ Correct

प्रश्न: ABE, BCF, CDG,?, EFI

  EFH

❌ Incorrect

  DEH

✅ Correct

  CDH

❌ Incorrect

  DEG

❌ Incorrect

प्रश्न: QRE, RSD, STC,?

  YZB

❌ Incorrect

  BNE

❌ Incorrect

  TUB

✅ Correct

  TUA

❌ Incorrect

प्रश्न: D, F, I, M, ?, X

  A

❌ Incorrect

  H

❌ Incorrect

  R

✅ Correct

  U

❌ Incorrect

प्रश्न: D-4, F-6, H-8, J-10, ?,?

  K-12, M – 13

❌ Incorrect

  K-11, M – 14

❌ Incorrect

  L – 12, N – 14

✅ Correct

  K – 12, M – 14

❌ Incorrect

प्रश्न: P3C, R5F, T8I, V12L, (?)

  X17O

✅ Correct

  Y17O

❌ Incorrect

  X16O

❌ Incorrect

  Z15O

❌ Incorrect

प्रश्न: ced, ihg, lkm, ?, uts

  npo

❌ Incorrect

  orq

❌ Incorrect

  opq

✅ Correct

  qro

❌ Incorrect

प्रश्न: ACE, GIK, ?, SUW, YAC

  MOQ

✅ Correct

  MNQ

❌ Incorrect

  MOR

❌ Incorrect

  MPQ

❌ Incorrect

प्रश्न: AZBY, CXDW, EVFU,?

  GTIS

❌ Incorrect

  GTHS

✅ Correct

  HTHS

❌ Incorrect

  GTHQ

❌ Incorrect

प्रश्न: zxv, fdb, ijh, ?

  rpn

✅ Correct

  spn

❌ Incorrect

  qrn 

❌ Incorrect

  rpo

❌ Incorrect

प्रश्न: BGLQ, INSX, CHMR, ?

  GIPU

❌ Incorrect

  DFKH

❌ Incorrect

  FKPU

✅ Correct

  FKPV

❌ Incorrect

  Last update :  Tue 28 Jun 2022
  Post Views :  2332